Evidence průjezdů vozidel
 

Elektronická závora
Vhodným typem elektroniky STR je možné ovládat rovněž elektronickou závoru, přičemž pro zvednutí závory používá řidič stále stejný typ identifikačního prostředku. Po přiložení karty ke snímači systém vydá povel pro otevření závory. Soustava fotobuněk potom vyhodnotí průjezd vozidla a sama závoru zavře. Záznam o SPZ vozidla, případně řidiči a čas průjezdu se uloží do počítače.

Elektronická brána
Podobně jako závoru je možné elektronikou STR ovládat elektronickou posuvnou bránu. V praxi bývá brána do areálu většinou přes den otevřená, protože potřebuje delší časový úsek pro otevření a zavření. Po pracovní době se brána zavře. Řidič, který jede do areálu tankovat nebo zaparkovat vozidlo, si bránu otevře pomocí svého identifikačního média. Brána se po projetí vozidla sama zavře. Záznamy o pohybu se zapisují do řídícího počítače.