Pokladní systém - veřejný výdej
Pro čerpací stanice, které prodávají mokré a suché zboží za hotové, dodává firma STYLES řídící pokladní systém, který bývá zpravidla doplněn o možnost tankovat bezobslužně na lokální karty. Pokladní systém se podle přání a potřeby zákazníka dodává v různém rozsahu. Standardní sestavu tvoří řídící počítač, pokladní zásuvka, zákaznický displej, tiskárna daňových dokladů, snímač čárových kódů. Podle potřeby lze pracoviště doplnit např. čtečkou karet u PC, fiskálním modulem (SK) .... a pod.

Pokladní systém umožňuje :

 • prodej suchého a mokrého zboží za hotové
 • prodej materiálu přes výdejní stojan nebo přes pokladnu
 • v systému definovat přístupové práva čerpadlářů a vedoucích pracovníků
 • vedení skladového hospodářství, materiálové skupiny, nákupní a prodejní ceny
 • grafické znázornění stavu pohonných hmot v nádrži s kontrolou havarijního minima                                          
 • ovládání výdejních stojanů z kiosku obsluhy - platba za hotové předem, nastavení totemových cen na stojanu
 • tisk daňových dokladů na pokladní tiskárně
 • export dat v různých formátech pro další zpracování v MTZ a fakturačních programech uživatele
 • prodej přes pokladnu na karty CCS, DKV,....
 • bezobslužný prodej pohonných hmot na bankovní karty typu VISA, MAESTRO....
 • a další .....

PLATEBNÍ TERMINÁL

Řídící pokladní systém umožňuje na jedné čerpací stanici připojit a ovládat kombinaci různých typů výdejních stojanů a zařízení od různých dodavatelů. Součástí takové sestavy může být i terminál, který nabídne zákazníkům při platbě akceptaci bankovních karet typu VISA, MAESTRO,..... Tankovat na tyto karty lze bez přítomnosti obsluhy přímo u výdejního stojanu.

Zařízení bylo implementováno do našeho řídícího systému ve spolupráci s firmou UNIDATAZ Znojmo, je certifikováno a schváleno k provozu.


Pokladní systém - pracoviště obsluhy
Řídící počítač, tiskárna daňových dokladů, pokladní zásuvka, snímač karet.....


Terminál pro akceptaci bankovních karet