Systém WaGa 1


ELEKTRONICKÉ VÁHY

Kartový systém firmy STYLES Znojmo

Systém WaGa 1 firmy STYLES Znojmo představuje řešení automatizace vážního procesu na elektronických vahách francouzského výrobce PRECIA MOLEN. Ve spojení s nadstavbovým software potom umožňuje komplexní sledování vážního procesu od identifikace řidiče (firmy), samotného vážení (brutto-netto-tara) až po vytištění vážního lístku. Dodávaný software umožňuje  správu databáze firem, řidičů, vozidel, evidenci přidělování identifikačních prostředků, agendu jednotlivých vážení a v neposlední řadě tvorbu výstupních sestav jako podkladů pro fakturaci.

 

POPIS VÁŽENÍ

Systém je značně flexibilní a je možné jej přizpůsobit požadavkům zákazníka, představě o počtu jízdních pruhů, vážení pouze na vjezdu nebo spárování vjezd/odjezd,.... apod. 

Nejjednodušší varianta je - příjezd vozidla na váhu, řidič přiloží kartu ke snímači na terminálu STR2PMv. Pokud má vozidlo v databázi už zapsanou táru, vážení proběhne automaticky a terminál pouze vytiskne vážní lístek a celá transakce se zapíše do řídícího PC.

Pokud je požadavek na spárování příjezdu a odjezdu vozidla, musí se vždy zvážit naložené a prázdné vozidlo. Až potom je vystaven doklad o vážení.

Další možnost je doplnění systému o snímkování, kdy v době vážení systém automaticky pořídí a odešle do počítače snímek materiálu na korbě vozidla, nebo obrázek vozidla - zda je řidič (posádka) ve vozidle nebo mimo vozidlo.....atd. 

Pro pořízení typu váženého materiálu slouží na terminálu STR2PMv numerická klávesnice. Zadáním příslušného čísla na klávesnici je definován typ materiálu, který vozidlo veze na korbě.

 

Technická data terminálu STR2PMv :

Napájení: 230V/50Hz

Spotřeba : 15VA

Rozměry : 30x40x15cm

Krytí : IP54

Provozní teplota : -20 +50ºC

Komunikační protokol : STYLES RS485

 

 

 


Terminál STR2PMv je umístěn v kovové robustní skříni určené do venkovního prostředí. Je vybaven diplejem, klávesnicí, snímačem karet RFID a tiskárnou pro tisk vážního lístku. Součástí terminálu je i světelná signalizace stavu vážení.

Terminály jsou umístěny na kovových sloupcích v dostatečné výšce pro obsluhu, nevyžadují žádnou údržbu, pouze výměnu papírové role v tiskárně.

Dle požadavku zákazníka je možné použít jednosměrnou nebo obousměrnou variantu průjezdů vozidel. Při jednosměrné variantě jsou všechny funkce soustředěny do jednoho terminálu. U obousměrné variantě probíhá na vjezdu identifikace a vážení. Na výjezdu dojde ke spárování transakce a vytištění dokladu.