Firma STYLES spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Je vývojovým, výrobním, dodavatelským a servisním pracovištěm se zaměřením na aplikace související s identifikací zboží, služeb, osob, výrobních operací, a jiných. K tomu má k dispozici vlastní technické a programové prostředky, které umožňují data racionálně sbírat, přímo nebo prostřednictvím nadřízených systému je vyhodnocovat a ovlivňovat následný proces ve výrobní nebo společenské sféře. Data se přenáší klasickými kabelovými prostředky, ale i nejmodernějšími technologiemi mobilních operátorů a internetovou sítí.

I když se firma specializuje zejména na elektronickou část požadovaného systému, má dlouhodobou praxí vybudované vazby na zkušené dodavatele technologických i stavebních částí aplikací a proto je schopna nabídnout komplexní realizaci zakázky. Každá zakázka je originální svým provedení, strukturou i rozsahem, proto firma STYLES upřednostňuje individuální přístup ke každému zákazníkovi a vlastní aplikaci staví podle jeho zvyklostí, představ, potřeb a požadavků. 

 

Firma STYLES Znojmo má své zákazníky v celé České a Slovenské republice. Z realizovaných projektů tvoří největší část především kartové systémy v síti neveřejných čerpacích stanic velkých dopravních firem jako jsou například

Další významnou skupinu systémů z celkového počtu realizací tvoří veřejné čerpací stanice. Tyto provozy používají standardní pokladní systém s prodejem mokrého a suchého zboží, rozšířený o bezobslužný systém lokálních karet.