Přístupy  
   

Přístupové systémy firmy STYLES Znojmo jsou určeny k povolování přístupu oprávněným osobám do budov a objektů provozovatele. Elektroniky s označením STR.xxx podle typu provedení ovládají přístupové dveře, turnikety a jiné bariéry určené k omezení vstupu nepovolaných osob do budov, provozů, sportovních areálů apod. Každou elektroniku je možné na přání zákazníka vybavit snímačem celé řady identifikačních prostředků, které jsou dnes na českém trhu k dispozici - RFID karty a čipy, karty MOTOROLA, karty s magnetickým proužkem, čipy DALLAS a další.

 


Přístupové systémy STYLES Znojmo
   
   

Firma STYLES Znojmo vyrábí a dodává terminály vhodné pro sledování evidence docházky. Elektronika STR4 je inteligentní terminál vybavený podsvětleným displejem a jedním, nebo dvěma snímači karet či klíčenek. Na terminálu lze kromě standardních pohybů pořizovat i vícedenní pohyby (služební cesty, dovolená,…). K tomuto účelu slouží klávesnice na předním panelu elektroniky. Provedený záznam kartou nebo klíčenkou ohlašuje elektronika zvukovým signálem - pípnutím. Na předním panelu je rovněž tlačítko INFO, pomocí kterého získá pracovník po přiložení karty informaci např. o saldu odprac. hodin, dovolené atd. Elektronika je vybavena záložním zdrojem pro případ výpadku napájení. Komunikace s PC (RS485) ON nebo OFF-line.


Docházkový systém STYLES Znojmo
   
   

ATOM - autonomní systém pro elektronické ovládání dveří, branky nebo jiných bariér. Pracuje v režimu OFF-line, nepotřebuje proto nutně komunikaci s řídícím počítačem. Povolené karty se do zařízení nahrávají pomocí master karty nebo propojením s notebookem. ATOM má vlastní interní paměť, do které se zaznamenávají údaje o jednotlivých průchodech. Je-li paměť plná, přepisují se nejstarší záznamy. Přístup k datům v interní paměti zařízení je opět možný pomocí notebooku.

K zařízení je možné zakoupit program ATOMIK. Tento program umožňuje editovat databázi povolených a zakázaných karet, zpracovat a vyhodnotit údaje o průchodech a další servisní i uživatelské služby. 

 


Přístupové systémy STYLES Znojmo