Cisternová vozidla
Společnost STYLES Znojmo ve spolupráci s firmou WILLIG s.r.o, Střelice u Brna úspěšně odzkoušela a uvedla do provozu další variantu kartového systému, která rozšířila možnosti stávajícího výdejního zařízení cisternových vozidel.

Elektronika, vybavená klávesnicí a snímačem identifikačních prostředků,  pracuje v režimu OFF-LINE. Nevyžaduje proto trvalé propojení s řídícím počítačem. Během jízdy autocisterny je celý systém vypnutý. Po příjezdu cisternového vozidla na místo stáčení, řidič nejdříve elektroniku zapne. Systém se uvede do provozu a požaduje první informace o stavu tachometru cisternového vozidla, následně údaje o kartě řidiče, vozidla, PIN kód, stav tachometru nebo motohodiny stroje, do kterého budou pohonné hmoty stáčeny, případně další údaje. Údaje o řidiči a vozidle se pořídí automaticky přiložením karty ke snímači, ostatní data se editují ručně na klávesnici elektroniky. Jsou-li všechna data pořízena, systém umožní spustit vlastní výdej. Po ukončení  tankování tiskárna vytiskne doklad, jeden výtisk zůstává řidiči stroje, kam byly pohonné hmoty tankovány, druhý (podepsaný) archivuje řidič autocisterny. Na dokladu je uvedeno množství pohonných hmot, datum a čas. Záznam o tankování se současně uloží do interní paměti systému. Před odjezdem autocisterny na další pracoviště řidič kartový systém vypne.

Po návratu z terénu přijede autocisterna ke kontaktnímu místu. Řidič zapne napájení elektroniky a data se pomocí bezdrátového přenosu automaticky přenesou z cisternového vozidla do řídícího počítače v kanceláři. Přenos je zabezpečen tak, aby nedošlo ke ztrátě informací.


Cisterna vybavená kartovým systémem