Systém bezobslužného výdeje pohonných hmot

Systém bezobslužného výdeje pohonných hmot je určen jak pro malé čerpací stanice s jedním výdejním stojanem, tak pro velké čerpací stanice s větším počtem výdejních stojanů. K systému lze připojit různé typy mechanických, elektronických výdejních stojanů a dalších výdejních zařízení od tuzemských i zahraničních výrobců :

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                        

              

 

Výdejní stojany (vyjma mechanických) se připojují prostřednictvím komunikačního protokolu k elektronice STR (dodává fy Styles Znojmo), umístěné na výdejním stojanu nebo v jeho blízkosti. Elektronika STR je propojena komunikačním kabelem (RS485) s řídícím počítačem, který je v kiosku na ČS nebo někde jinde v temperované místnosti. Pro odblokování výdejního stojanu a výdej pohonných hmot používá řidič RFID kartu nebo jiné identifikační médium. Po přiložení karty systém zkontroluje, zda je karta povolená a následně odblokuje výdejní stojan. Po ukončení tankování se všechna data uloží do řídícího počítače. Počet uživatelů systému není prakticky omezen.

Řídící systém je řešen stavebnicově, je tedy možné jej kdykoliv rozšiřovat o další výdejní místa nebo další subsystémy, které fungují na stejné identifikační médium jako ČS. Jsou to zejména přístupové systémy typu ovládání závor, otevírání vrat a dveří, případně další služby, jako je obsluha myčky, olejového hospodářství, …..

                                                                                  

Mechanický stojan ADAST

Kartový systém se starším výdejním stojanem od firmy ADAST

Elektronický stojan ADAST

Kartový systém s elektronickým výdejním stojanem firmy ADAST.

Elektronický stojan BENČ

Kartový systém s elektronickým stojanem firmy Tatsuno BENČ.

Výdejní zařízení FLACO

Kartový systém ovládá zařízení FLACO určené pro výdej AdBlue

Výdejní stojan WEYNE

Kartový systém s elektronickým výdejním stojanem - výdej CNG.

 

 

                  

Programové vybavení systému

Od roku 2006 dodává firma STYLES pro řízení čerpacích stanic obslužné programy KM a PHW , které pracují na platformě Windows. Program KM zajišťuje komunikaci a sběr dat z elektronik u výdejních stojanů. Program PHW nabízí uživateli správu databáze karet, kreditů, vedení skladového hospodářství, atd. Zpracovaní dat lze provádět přímo na technologickém počítači na ČS nebo na vybraných stanicích počítačové sítě uživatele. Software navíc umožňuje komunikaci s technologickým PC přes internet. V případě poruchy systému může servisní technik firmy STYLES bez velkých nákladů a časové prodlevy závadu po internetu lokalizovat, případně opravit. Vzdálený přístup servisního technika do kartového systému je pochopitelně podmíněn přidělením příslušných práv od provozovatele nebo majitele čerpací stanice.

 

Export

 

Program PHW nabízí uživateli možnost tisknou celou řadu sestav a přehledů o tankování za firmu, za materiál, osobu nebo vozidlo, a pod. Některé výstupní sestavy potom slouží jako příloha nebo podklad pro fakturaci. Potřebuje-li uživatel vytvořit si vlastní sestavu, případně exportovat data do dalších fakturačních nebo MTZ programů, je k dispozici exportní program pod obchodním názvem ExportPHW. Pomocí tohoto programu je možné definovat v jakém tvaru bude výstupní formát a zdali export proběhne ručně nebo automaticky po každém ukončeném tankování. Pokud uživatel zvolí "csv" formát, může si dále vybrat která data budou exportovaná.

 

 

Kartový systém umožňuje:

  • Bezobslužný výdej pohonných hmot pro neomezený počet účastníků 

  • Tankovat lze na jednu kartu nebo na dvě karty - osobní a vozidlovou

  • Na terminálu pořizovat další doplňující informace - DZVV, stav tachometru,.....            

  • Zadávat kredity a odlišné ceny pro jednotlivé zákazníky

  • Zadat denní, týdenní, měsíční limit pro jednu kartu nebo celou firmu

  • Vedení skladu mokrého a suchého zboží, nastavení cen pro jednotlivé zákazníky

  • Tisk dokladu o tankování na venkovní tiskárně u výdejního stojanu

  • Tisky řady vyhodnocovacích sestav dle nastavených parametrů

  • Export souborů do různých formátů (csv, dbf,....)

 

 

Program "CENTRUM"

 

Pokud má zákazník v provozu více samostatných čerpacích stanic, ať už v rámci jednoho města nebo v různých regionech našeho nebo cizího státu, může pro řízení takových čerpacích stanic použít program CENTRUM. Program umožňuje z jednoho místa udržovat databázi povolených a zakázaných karet na jednotlivých lokalitách, sledovat stavy zásob, nastavit cenu materiálu a pod. Pro komunikaci s jednotlivými lokalitami je možné využít připojení přes internet nebo mobilního operátora. Pokud je spojení realizováno přes internet, doporučujeme aby vzdálená pracoviště měla přidělenou veřejnou IP adresu.