Kartový systém a výdej AdBlue

AdBlue® je čirá bezbarvá kapalina sestávající z 32,5% vodného roztoku syntetické močoviny o vysoké chemické čistotě. Jakost je dána standardem DIN 70070. AdBlue není nebezpečné pro zdraví člověka ani pro životní prostředí.

Nákladní automobil s naftovým motorem má AdBlue® uloženo v samostatné nádrži, odděleně od nádrže s naftou. Při provozu motoru dochází k automaticky řízenému vstřikování AdBlue® do zabudovaného katalyzátoru. Zde dochází k přeměně oxidů dusíku, které vznikají při spalování nafty, na dusík a vodní páru. Dusík je, na rozdíl od problematických oxidů dusíku, přirozenou a neškodlivou součástí ovzduší.

Firma STYLES Znojmo implementovala do svého kartového systému výdejní zařízení například od firmy :

                                                                                                                             

 

Zařízení pro výdej AdBlue® na karty může pracovat jako samostatné pracoviště s jednou výdejní pistolí, nebo jako jedno z několika výdejních míst na čerpací stanici zákazníka.